Baby Shower

Kiedy ciąża dobiega końca i coraz bliżej jest czas rozwiązania, coraz bardziej i częściej myślimy o tym jak zmieni się nasze życie z chwilą narodzin naszego dziecka. Uczuciu euforii towarzyszy niepewność, trochę strach. Jak to będzie? Czy sobie poradzimy? Ostatnio coraz gorzej sypiam. Budzę się prawie regularnie co trzy godziny. Tak natura stworzyła nas do roli matki. Już na ostatnim etapie ciąży przyzwyczaja nas do wstawania i czuwania nad nowonarodzonym dzieckiem. Nie będę udawać, że jestem w pełni gotowa i o nic się nie martwię. To będzie moje pierwsze dziecko, więc to dla mnie zupełnie nowa rola, ale mając przy boku wspierającego męża i grono tych wspaniałych kobiet ze zdjęcia powyżej, wiem, że ze wszystkim sobie poradzimy.

29 lutego 2020 dziewczyny zorganizowały mi prawdopodobnie ostatnią imprezę z tym brzuszkiem, czyli Baby Shower. Może część z Was uważa, że obchodzenie tego zwyczaju, który przywędrował do nas z zachodu jest niepotrzebne, ale ja uważam inaczej. Fajnie jest mieć przy sobie wsparcie w postaci innych kobiet, które są mniej lub bardziej doświadczone w temacie wychowania dzieci, ale sama pewność, że można na nie liczyć daje przyszłej matce ogromny przypływ energii i siły. Taka impreza pozytywnie nastraja, cieszy i pozwala miło spędzić czas. Na chwile można oderwać się od codziennych obowiązków, przygotowań i uczcić w gronie bliskich osób wiele miesięcy noszenia pod sercem maleństwa.

Chciałabym z tego miejsca podziękować wszystkim dziewczynom zaangażowanym w organizację mojego Baby Shower. To była przemiła niespodzianka i fantastycznie spędzony z Wami z czas. Dziękuję za piękny wystrój, za prezenty, za konkursy i quiz, ale przede wszystkim dziękuję za Waszą obecność! Jesteście kochane!

// When pregnancy becomes to an end and the due date is getting closer, we think more and more about how our live will change with the birth of our child. The feeling of euphoria is accompanied by uncertainty, a bit of fear. How it will be? Can we handle it? I have been sleeping worse lately. I wake up almost every three hours. This is how nature prepare us for the role of mother. Already at the last stage of pregnancy, it gets us used to getting up and watching over a newborn baby. I will not pretend that I am fully ready and I am not worried about anything. This will be my first child, so it's a completely new role for me, but with my supporting husband and a group of these wonderful women from the picture above, I know that we can handle everything.

On 29 of February 2020, girls organized probably the last party for me with this tummy - Baby Shower. Maybe some of you think that it is unnecessary to celebrate this custom, which came to us from the west, but I think otherwise. It's nice to have support with other women who are more or less experienced in raising children, but the very certainty that you can count on them gives the future mother a huge flow of energy and strength. Such an event positively tunes, makes us happy and allows to have a good time. For a moment, you can break away from daily duties, preparations and celebrate with your beloved ones many months of carrying under the heart a baby.

I would like to thank all the girls involved in the organization of my Baby Shower. It was a pleasant surprise and a fantastic time with you guys. Thank you for the beautiful design, gifts, contests and quiz, but above all thank you for your presence! You are loved!

Polubienia

Komentarze

Joanna Koralik
Joanna Koralik,
Widać, że zabawa była przednia! 😃
gutfashion.pl
Anna Miko
Anna Miko,
Tęsknę za takimi widokami.
krakozja.pl
Napisz komentarz...
IP: 82.99.3.229