Przystań Hotel&Spa

Mamy dopiero luty, a pogoda przypomina wczesną wiosnę. Nie wiem, czy te zmiany klimatyczne idą w dobrą stronę, ale osobiście nie tęsknię za długimi i śnieżnymi zimami. O wiele bardziej podoba mi się zima z temperaturą na plusie i Słoneczkiem przebijającym zza chmurek. W miniony weekend wybraliśmy się do nadzwyczaj urokliwego miejsca, czyli do hotelu Przystań nad brzegiem jeziora Ukiel w Olsztynie. Pomimo, że ostatnio mam wrażenie, że moje życie przypomina słodkie lenistwo, to jednak oboje potrzebowaliśmy chwili relaksu i pobycia tylko ze sobą. Wkrótce na świat przyjdzie nasze dziecko i zapewne wtedy przydadzą się dobrze naładowane baterie w naszym organizmie hehe.

Początkowo chciałam nagrać vloga z wyjazdu, ale ostatecznie postanowiliśmy, że będzie to typowy wypoczynek, bez rozpraszaczy w postaci: mediów społecznościowych, nagrywania filmików i robienia masy zdjęć. Po przyjeździe jednak szybko okazało się, że hotel jest położony w tak przepięknej okolicy i sam jest naprawdę zachwycający. Wstawiłam zatem kilka relacji na Insta Story, po czym odezwało się do mnie mnóstwo osób z prośbą, abym pokazała więcej i więcej opowiedziała o miejscu, w którym się znajdujemy. Bardzo się cieszę, że moje recenzje hoteli tak bardzo Wam się podobają i często pytacie o polecane przeze mnie miejsca. W związku z tym nie zawiodę Was i chętnie podzielę się szczerą opinią na temat hotelu Przystań.

// It's February, but the weather seems to be an early spring. I'm not sure if these climate changes are going the right way, but personally I don't miss long and snowy winters. Much more I like winter with the plus temperature and Sun breaking through the clouds. Last weekend we have been to an extremely charming place, I mean Hotel Przystań on the shores of Lake Ukiel in Olsztyn. Although recently I have the impression that my life looks more like sweet laziness, we both needed to relax and being only with each other. Soon our child will be born and probably well-charged batteries in our bodies will be needed hihi.

I wanted to record a vlog from the trip, but eventually we decided that it would be a typical rest, without distractions in the form of: social media, recording videos and taking lots of pictures. However after arrival, it soon became apparent that the hotel is located in such a beautiful area and is really delightful. So I put a litte on Insta Story, after which a lot of people replied asking me to show more and tell more about the place where we are. I am so happy that you like my hotel reviews and you often ask about places I recommend. Therefore, I will not disappoint you and I will gladly share my honest opinion about the Hotel Przystań.

Jak już widzicie po tytule wpisu, hotel zawiera strefę relaksu SPA. Nam nie zależało na konkretnych zabiegach, ale wybierając to miejsce na odpoczynek, kluczowym kryterium był basen, sauny i jacuzzi. Co prawda ja obecnie nie mogę korzystać z jacuzzi, czy z saun, ale Karsten mógł cieszyć się wszystkimi atrakcjami, podczas gdy ja wylegiwałam się na leżaczku. Basen nie jest duży, ani nie posiada żadnych atrakcji w postaci zjeżdżalni, sztucznych fal itp. Osobiście mi to nie przeszkadza, bo zwykle i tak z nich nie korzystam i wolę, gdy basen jest kameralny i panuje nad nim cisza. Zwykle w hotelach z aquaparkiem jest dużo dzieci, które podczas zabawy wiadomo piszczą, krzyczą i ogólnie tworzy się na basenie hałas, który nie jest pożądany, gdy chcemy typowo odpocząć. Dlatego dla mnie był to ogromny plus i głównie dlatego tym razem wybraliśmy świadomie ten hotel, zamiast hotelu Grand Lubicz w Ustce, który również rozważaliśmy.

// As you can see by the title, the hotel has a SPA zone. We didn't care about specific treatments, but choosing this place to rest, the key criterion were: the pool, saunas and jacuzzi. The fact is that I can't currently use the jacuzzi or saunas, but Karsten could enjoy all of them, while I was relaxing on the lounger. The pool is not large and it doesn't have any attractions in the form of slides, artificial waves, etc. Personally, I don't mind it, because I don't usually use them and I prefer when the pool is silent. Usually in hotels with aquapark there are a lot of children who squeak, scream and shout during having fun and generally create noise in the pool, which is not desirable when we want to typically relax. Therefore, for me it was a huge advantage and mainly because of it, this time we consciously chose this hotel instead of the Grand Lubicz in Ustka, which we also considered.

Zaczęłam od basenu, ale to dlatego, że właśnie od tego też zaczęliśmy nasz pobyt i spędziliśmy tam sporo czasu. Pominęłam jednak ważny moment zameldowania do hotelu, o którym warto jednak wspomnieć. Przybyliśmy na miejsce około godziny 14:00, gdyż nie sprawdziłam kiedy zaczyna się doba hotelowa. I to było nasze lekkie rozczarowanie, kiedy okazało się, że doba w hotelu Przystań zaczyna się dopiero o godzinie 16:00! Nie jest to problem, kiedy jesteśmy przygotowani na taką informację, ale my akurat nie byliśmy (z naszej winy). Pani w recepcji obiecała nam jednak, że uda się przygotować nasz pokój na godzinę 15:00, więc ogólnie byliśmy zadowoleni z tego jak sprawa została rozwiązana. Postanowiliśmy w tym czasie udać się na obiad do restauracji przy hotelu, która jak się okazało należy do jednych z najlepszych kuchni w Polsce. Mowa tu oczywiście o Restauracji Przystań. I tutaj nasze niepowodzenie numer dwa. Okazało się, że restauracja jest w pełni obłożona i najszybciej stoliki będą dostępne po godzinie 17:00. Faktycznie, mogliśmy sprawdzić, że jest to tak oblegane miejsce i zarezerwować stolik wcześniej (tak zrobimy następnym razem), ale fajnie by było, gdyby hotel zapewnił stoliki specjalnie dedykowane gościom hotelowym, tak, aby zawsze były dla nich dostępne. Zarezerwowaliśmy jednak na miejscu stolik na godzinę 20:00, aby mieć pewność, że będziemy mogli zjeść tam przynajmniej kolację. I powiem Wam, że zrozumieliśmy, dlaczego miejsce jest tak oblegane. Zdecydowanie kuchnia jest godna polecenia. To była chyba najlepiej przyrządzona ryba, jaką w życiu jadłam. Jedyny mankament tej restauracji to fakt, że ceny potraw są zabójcze, czego nie widać na pierwszy rzut oka w menu. Podane są osobne ceny za wybrane danie i osobno dobieramy dodatki np. ziemniaczki i warzywa. Zatem przeciętny koszt pełnego dania wynosi prawie 100 zł! Czy warto? Oczywiście, że warto spróbować. W końcu od czasu do czasu można pozwolić sobie na taki luksus i posmakować naprawdę dobrych potraw.

// I started from the pool, but that's because we also started there our stay and spent a lot of time there. However, I missed an important moment of check in, which is worth mentioning. We arrived to the hotel around 14:00, because I didn't check when the hotel day begins. And this was our slight disappointment, when it turned out that the day at the Przystań hotel begin at 16:00! This is not a problem when we are prepared for such information, but we were not (because of our fault). The lady at the reception promised us that they will be able to prepare our room for 15:00, so overall we were pleased with how the matter was solved. At that time, we decided to eat lunch at the hotel restaurant, which, as it turned out, belongs to one of the best cuisines in Poland. I am talking here of course about Przystań Restaurant. And here our failure number two. It turned out that the restaurant is fully occupied and tables will be available as soon as possible after 17:00. In fact, we could check that it is such a crowded place and reserve a table in advance (so we will do next time), but it would be nice if the hotel provide tables specially dedicated to hotel guests, so that they would always be available to them. However, we booked a table at 20:00 to ensure that we could eat at least dinner there. And I will tell you that we understood why the place is so crowded. Definitely the kitchen is recommendable. It was probably the best cooked fish I have ever eaten. The only drawback of this restaurant is the fact that the prices of the dishes are deadly high, which can not be seen at first look on the menu. Separate prices for the selected dish are given and we separately select additions e.g. potatoes and vegetables. Thus, the average cost of a full dish is almost 100 PLN! Is it worth it? Of course it's worth a try. After all, from time to time you can afford such luxury and taste really good dishes.

Przejdźmy zatem do mojej ulubionej części, jeśli chodzi o recenzje hoteli, czyli do wystroju wnętrz. Pomijając już fakt, że hotel Przystań nawet z zewnątrz ciekawie się prezentuje, to wnętrze powala na kolana. Przynajmniej mnie, ponieważ design tego hotelu idealnie wpisuje się w mój gust i w moje poczucie estetyki. Jestem prawie pewna, że gdybym miała swój hotel, urządziłabym go identycznie. Wnętrze jest minimalistyczne, bardzo nowoczesne, ale jednocześnie ciepłe i przyjazne. Pokoje są przestronne, ciekawie urządzone. Na jednej ze ścian położony jest beton architektoniczny, co obecnie wpisuje się w trendy wnętrzarskie. Mimo wszystko balans kolorystyczny i oświetlenie sprawiają, że pokój nie wydaje się zimny, lecz jest naprawdę przytulny. Co jest dość istotne to fakt, że nawet ekonomiczne pokoje są wyposażone w miejsce, przy którym można swobodnie posiedzieć, popracować i w ogromną, rozsuwaną szafę. Taka szafa jest zapewne zaletą podczas dłuższych pobytów.

// Let's move to my favorite part when it comes to hotel reviews, I mean interior design of course. Apart from the fact that the Hotel Przystań looks interesting even from the outside, the interior knocks you down. In my opinion the design of this hotel fits in perfectly with my taste and a sense of aesthetics. I'm pretty sure that if I had my own hotel I would decorate it identically. The interior is minimalistic, very modern, but at the same time warm and friendly. The rooms are spacious and well furnished. Architectural concrete is located on one of the walls, which is now part of interior design trends. After all, the color balance and lighting make the room not seems cold, but it is really cozy. What's quite important is the fact that even economical rooms are equipped with a place where you can sit freely, work and a huge, sliding wardrobe. Such a wardrobe is an advantage during longer stays.

Ostatni punkt mojej recenzji to nic innego jak ocena śniadania oraz obsługi. Zawsze to powtarzam, ale są to tak naprawdę słowa mojego taty, że "nie ma lepszego śniadania, niż śniadanko w hotelu". I muszę się z nim zgodzić. Ja też uwielbiam tą chwilę, kiedy zrelaksowana pobytem wstaję rano i nie muszę przygotowywać sobie śniadania sama, ani szukać miejsca do zjedzenia gdzieś na mieście. Schodzimy tylko na dół i wita nas uśmiechnięty personel hotelowy oraz zapach jedzenia i kawy. Tak dokładnie było w hotelu Przystań. Śniadanie zachwyciło nas bardzo dużym wyborem. Było dużo: ryb, sałatek, owoców, ciast i deserów. Bardzo dobra kawa z ekspresu oraz smaczne świeże soki owocowe oraz koktajle warzywne. Przy stacji jajecznej można było zamówić na ciepło jajecznicę, czy omlety wg własnych wytycznych. Dodatkowym atutem smacznego jedzenia był widok, który towarzyszył nam na śniadaniu, czyli piękny widok na jezioro.

Podsumowując chciałabym na końcu opisać jakość obsługi. Jeszcze chyba nigdy nie zdarzyło mi się nie mieć żadnych zastrzeżeń co do obsługi hotelowej, aż do teraz. Personel hotelu Przystań jest naprawdę bardzo profesjonalny. Można do tego zaliczyć zarówno osoby pracujące w recepcji, na basenie, czy w restauracji śniadaniowej, ale także osoby odpowiedzialne za porządek. Warto pochwalić szczególnie kelnerów, którzy pomimo, że wybraliśmy się na śniadanie "na ostatnią chwilę", nie dawali do zrozumienia, by się pospieszyć, nie wprowadzali nerwowej atmosfery. To samo tyczy się personelu sprzątającego, gdy w innych hotelach od 7:00 rano słychać na korytarzach krzątanie się personelu z wózkami z ręcznikami, czy odkurzaczami. Tutaj nikt nie zapukał do drzwi, czy już można zacząć sprzątać (to zdarzało się naprawdę w niektórych nawet bardzo luksusowych hotelach). Spokój był zachowany do końca doby hotelowej, co było bardzo komfortowe dla nas jako gości. Może dlatego też doba zaczyna się o 16:00, by spokojnie zdążyli przygotować pokoje, bez stresowania gości od samego rana. Ogólnie podsumowując moją ogólną ocenę hotelu Przystań to zdecydowanie 10/10.

// The last point of my review is nothing more than a rating of breakfast and service. I always say that, but these are actually my father's words that "there is no better breakfast than breakfast at the hotel". And I have to agree with him. I also love this moment when I get up relaxed in the morning and I don't have to prepare breakfast myself or look for a place to eat somewhere in the city. We only go downstairs and we are greeted by smiling hotel staff and the smell of food and coffee. It was exactly like that at the Przystań Hotel. Breakfast delighted us with a very large selection. There was a lot of fish, salads, fruits, cakes and desserts. Very good espresso coffee and tasty fresh fruit juices and vegetable cocktails. At the egg station you could order scrambled eggs or omelets according to your own preferations. Another advantage despite tasty food was the view that accompanied us at breakfast, which is a beautiful view of the lake.

To sum up, I would like to end by describing the quality of service. I have probably never been so pleased by the service until now. The staff at Przystań Hotel is very professional. Including people working at the reception, at the pool or in the breakfast restaurant, but also those responsible for cleaning rooms. It is especially worth praising the waiters who, despite the fact that we went to breakfast "at the last minute", did not imply to hurry, did not introduce a nervous atmosphere. The same applies to cleaning staff, when in other hotels from 7 am in the morning you can hear staff bustling in the corridors with prams with towels or vacuum cleaners. Here no one even knocked on the door, if they can start cleaning (it really happened in some even very luxurious hotels). The peace was kept until the end of the hotel day, which was very comfortable for us as guests. Maybe that's why the day starts at 16:00, so that they can calmly prepare the rooms, without stressing the guests from the very morning. To sum up my overall rating of the Przystań Hotel it is definitely 10/10.

Polubienia

Komentarze

Ohmissanna
Ohmissanna,
Ohh tylko pozazdrościć wyjazdu! Mam nadzieję, że odpoczeliście i naładowaliście akumulatory 😊 😊
nouw.com/ohmissanna
Napisz komentarz...
IP: 82.99.3.229